Sunday, December 26, 2010

Miinimumpalk ja maksumäärad 2011.aastal

Alates 1.jaanuar 2011.a kehtib Eestis EURO. Raamatupidamise jaoks on oluline, et see toob mõned suuremad ja mõned väiksemad muudatused Eesti maksuseadustesse ning maksumääradesse. Raamatupidamises jaoks on tähtis, et detsembri töötasud arvestatakse eesti kroonides, kuid jaanuaris tehtavad väljamaksed toimuvad juba eurodes. 

Miinimumpalk on 1,73 eurot tunnis ning 278,02 eurot kuus.

Maksumäärad suues osas samad.

Autohüvitis - kilomeetri maksumus on 0,30 eurot. 

Põhjalikumat kokkuvõtet vaata raamatupidamise kodulehelt - miinimumpalk, maksumäärad, maksuvaba autohüvitis.

Edu!

No comments:

Post a Comment